Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/46/2021

"Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Wiertarki chirurgiczne"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 43,3 2021.07.14 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 57,8 2021.07.14 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 28,7 2021.07.14 18
zał. nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 11,6 2021.07.14 19
zał. nr 3 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 28,7 2021.07.14 17
zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy docx 48,1 2021.07.14 15

Pobierz wszystkie dokumenty