Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-22/A/21

"Dostawa przenośnego skanera 3 D dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 84,0 2021.07.14 171

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,7 2021.07.14 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2021.07.14 22
Projekt umowy doc 79,5 2021.07.14 21
Protokól odbioru doc 40,0 2021.07.14 21
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2021.07.14 24

Pobierz wszystkie dokumenty