Szczegóły ogłoszenia

98/2021

"Dostawy sukcesywne części zamiennych do sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 51,2 2021.07.14 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,0 2021.07.14 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.07.14 32
Formularz oferty xls 111,0 2021.07.14 43
formularze cenowe xlsx 63,1 2021.07.14 75
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 77,7 2021.07.14 39
projekt umowy doc 1139,5 2021.07.14 41
Wykaz dostaw docx 18,1 2021.07.14 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 20,2 2021.07.16 22

Pobierz wszystkie dokumenty