Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-347/21

"zakup i dostawa stałej ogólnouczelnianej licencji specjalistycznego oprogramowania ANSYS w wersji Academic Multiphysics Campus Solution 25/250 lub równoważnego wraz z usługą wsparcia technicznego TECS na okres 5 lat dla jednostek AGH w Krakowie - KC-zp.272-347/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 95,0 2021.07.13 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 88,9 2021.07.13 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 15,9 2021.07.13 13
Wzór formularza oferty doc 27,9 2021.07.13 16
Wzór umowy - dostawy docx 34,1 2021.07.13 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2021.07.21 11
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2021.07.21 12

Pobierz wszystkie dokumenty