Szczegóły ogłoszenia

KA-2/037/2021

"Dostawa tomografu komputerowego"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 107,9 2021.07.13 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 111,1 2021.07.13 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2021.07.13 24
Formularz ofertowy doc 108,0 2021.07.13 25
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 135,9 2021.07.13 27
Projekt umowy doc 207,5 2021.07.13 25
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia docx 54,9 2021.07.13 40

Pobierz wszystkie dokumenty