Szczegóły ogłoszenia

SA.270.9.2021

"Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Zapowiednik wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w km 4+270 - 4+955 (IV etap)"

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard

                     

Brak dokumentów do pobrania