Szczegóły ogłoszenia

ZP/80/B/21

"Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 145,8 2021.07.09 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 75,5 2021.07.09 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 1 doc 90,5 2021.07.09 47
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 2 doc 89,0 2021.07.09 43
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 3 doc 91,0 2021.07.09 47
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy_Część 1,2,3 doc 60,5 2021.07.09 36
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podmiotu trzeciego udostępniającego zasob doc 40,0 2021.07.09 38
Załącznik nr 4 - Wykaz osób_Część 1,2,3 doc 57,0 2021.07.09 35
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów_C doc 48,0 2021.07.09 33
Załącznik nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówien docx 18,2 2021.07.09 37
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy_Część 1,2,3 doc 164,0 2021.07.09 40
Załącznik nr 8 - Część 1 - 2021_04_20_EL_aktualny Akustyka pdf 57,7 2021.07.09 42
Załącznik nr 8 - Część 1 - 2021_04_20_EL_aktualny Akustyka_cz2 pdf 46,3 2021.07.09 40
Załącznik nr 8 - Część 1 - 2021_04_20_EL_oświetlenie pom_007_010_019_023_prz pdf 119,7 2021.07.09 38
Załącznik nr 8 - Część 1 - 2021_06_29_SPECYFIKACJA TECHNICZNA docx 24,2 2021.07.09 40
Załącznik nr 8 - Część 1 - pom 023 budowlanka przedmiar pdf 113,6 2021.07.09 42
Załącznik nr 8 - Część 2 - przedmiar_prace remontowe ZPP Gułtowy_02.06.21 pdf 2448,8 2021.07.09 38
Załącznik nr 8 - Część 2 - specyfikacja techniczna_prace remontowe ZPP Gułto docx 23,8 2021.07.09 37
Załącznik nr 8 - Część 3 - aranżacja pdf 51,4 2021.07.09 38
Załącznik nr 8 - Część 3 - Przedmiar cz2 - IS pdf 219,0 2021.07.09 42
Załącznik nr 8 - Część 3 - przedmiar cz1 pdf 120,5 2021.07.09 43
Załącznik nr 8 - Część 3 - STWiOR- remont pom po Związkach Zawodowych 2021 docx 38,0 2021.07.09 39
Załącznik nr 8 - Część 3 - Wytyczne wykonania robót - IS pdf 611,0 2021.07.09 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 46,5 2021.07.30 29

Pobierz wszystkie dokumenty