Szczegóły ogłoszenia

ZP/1809/D/21

"dostawę sprzętu komputerowego i serwerów dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: część 1: dostawa serwera plików dla Wydziału Biologii UAM w Poznaniu część 2: dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, część 3: dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu część 4: dostawa serwera aplikacji dla Wydziału Biologii UAM w Poznaniu część 5: dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu ramach projektu Uniwersytet Jutra II- zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr POWR.03.05.00-00-Z303/18 "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 170,0 2021.07.09 23

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 65,5 2021.07.21 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 519,0 2021.07.09 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy Załącznik nr 7 do SIWZ- Projektowane postanowienia umowy docx 101,2 2021.07.22 6
Powiadomienie o zmianach SWZ pdf 579,7 2021.07.22 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania - pytania nr 1-5 pdf 1023,5 2021.07.16 18

Pobierz wszystkie dokumenty