Szczegóły ogłoszenia

Eap-2412/8/21/M

"Dostawa sprzętu, narzędzi i akcesoriów medycznych do zabiegów laparoskopowych - 8 pakietów"

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 163,4 2021.07.08 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 75,2 2021.07.08 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 20,1 2021.07.08 9
Zał.1 - formularz ofertowy docx 28,2 2021.07.08 7
Zał.11 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie docx 18,9 2021.07.08 7
Zał.13 - wykaz części zamówienia dla Podwykonawcy docx 23,8 2021.07.08 8
Zał.2 - OPZ pdf 469,0 2021.07.08 13
Zał.3 - wzór umowy pdf 395,7 2021.07.08 7
Zał.4.p.1 - formularz cenowy P.1. docx 18,9 2021.07.08 11
Zał.4.p.2-formularz cenowy p.2. docx 18,7 2021.07.08 11
Zał.4.p.3 - formularz cenowy p.3 docx 18,2 2021.07.08 8
Zał.4.p.4 - formularz cenowy p.4 docx 17,0 2021.07.08 10
Zał.4.p.5 - formularz cenowy p.5 docx 17,0 2021.07.08 9
Zał.4.p.6 - formularz cenowy p.6 docx 17,2 2021.07.08 8
Zał.4.p.7 - formularz cenowy P.7 docx 17,1 2021.07.08 9
Zał.4.p.8 - formularz cenowy P.8 docx 17,0 2021.07.08 10
Zał.8 - oświadczenie przedmiotowe docx 20,5 2021.07.08 7
Zał.9.p.1 - zestawienie warunków tech. w P.1 docx 15,4 2021.07.08 10
Zał.9.p.2 - zestawienie warunków tech w P.2 docx 15,2 2021.07.08 9
Zał.9.p.3 - zestawienie warunków tech do P.3 docx 14,6 2021.07.08 8
Zał.9.p.4 - zestawienie warunków tech. do P.4. docx 14,5 2021.07.08 10
Zał.9.p.5 - zestawienie warunków i parametrów oferowanych P.5 docx 29,3 2021.07.08 7
Zał.9.p.6 - zestawienie warunków tech P.6 docx 14,5 2021.07.08 8
Zał.9.p.7-zestawienie warunków i parametrów oferowanych P.7 docx 28,0 2021.07.08 8
Zał.9.p.8-zestawienie warunków i parametrów oferowanych P.8 docx 23,7 2021.07.08 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 23,6 2021.07.13 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,7 2021.07.16 5
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,9 2021.07.16 7
Modyfikacja wzoru umowy - zał. 3 do SWZ docx 36,1 2021.07.13 10
Wybór oferty.8 docx 25,2 2021.07.20 5

Pobierz wszystkie dokumenty