Szczegóły ogłoszenia

NA/O/151/2021

"Dostosowanie sali wykładowej nr 21 w budynku H do potrzeb informatycznych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 95,0 2021.07.08 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 329,2 2021.07.08 35
Wykaz osób doc 35,5 2021.07.08 27
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2021.07.08 35
Wzór umowy zip 11991,6 2021.07.08 25
Wzór_oferty_na_roboty_budowlane doc 54,5 2021.07.08 30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2021.07.08 30

Pobierz wszystkie dokumenty