Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-28-2021

"Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów (analizator podstawowy i back up)"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania