Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-331/21

"Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (FCB) realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16 - KC-zp.272-331/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 331 pdf 83,9 2021.07.07 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 294,3 2021.07.07 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
331 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 279,0 2021.07.07 29
331 Wzór umowy - usługi doc 306,0 2021.07.07 28
Wzór formularza oferty doc 261,6 2021.07.07 27

Pobierz wszystkie dokumenty