Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-37/21

"Dostawa generatora technetowego"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 69,1 2021.07.06 16

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 34,5 2021.07.12 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Warunków Zamówienia (po zmianie) pdf 635,4 2021.07.06 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ pdf 255,3 2021.07.12 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 242,2 2021.07.15 6
Informacja z otwarcia ofert pdf 178,5 2021.07.15 7

Pobierz wszystkie dokumenty