Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-318/21

"przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla 4 osób "Funkcjonalność i obsługa oprogramowania ProCAST" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-318/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 91,9 2021.07.06 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 305,3 2021.07.06 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 272,5 2021.07.06 28
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 279,5 2021.07.06 27
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 278,5 2021.07.06 27
Wykaz zrealizowanych usług doc 270,5 2021.07.06 26
wykaz_osób doc 270,0 2021.07.06 26
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,7 2021.07.06 26
Wzór umowy - usługi docx 264,3 2021.07.06 25
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych (1) docx 182,1 2021.07.06 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,8 2021.07.06 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,1 2021.07.14 16
Informacja z otwarcia ofert doc 256,7 2021.07.14 18

Pobierz wszystkie dokumenty