Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-304/21

"opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pawilonu D-1 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż - KC-zp.272-304/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 304 pdf 110,6 2021.07.05 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 86,8 2021.07.05 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,0 2021.07.05 35
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.07.05 38
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.07.05 31
Wzór formularza oferty doc 34,7 2021.07.05 33
Wzór umowy doc 141,0 2021.07.05 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,6 2021.07.13 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2021.07.16 20
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2021.07.16 17
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,0 2021.07.05 32
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,0 2021.07.05 30

Pobierz wszystkie dokumenty