Szczegóły ogłoszenia

ZP/543/U/1/21

"Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej wraz z oględzinami w obiektach i budynkach UAM "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 90,0 2021.07.05 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 68,8 2021.07.05 31
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 105,5 2021.07.05 27
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy doc 60,5 2021.07.05 29
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podmiotu trzeciego udostępniającego zasob doc 40,5 2021.07.05 26
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 39,0 2021.07.05 26
Załącznik nr 5 - Wykaz usług doc 35,5 2021.07.05 27
Załącznik nr 6- Projektowane postanowienia umowy docx 32,3 2021.07.05 27
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 48,0 2021.07.05 23
Załącznik nr A -Opis przedmiotu zamówienia docx 30,1 2021.07.05 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 45,0 2021.07.20 20

Pobierz wszystkie dokumenty