Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2021

"Usługa dowozu i odwozu do Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej "

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 108,7 2021.07.02 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 72,0 2021.07.02 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 42,4 2021.07.02 25
Formularz oferty doc 189,5 2021.07.02 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 45,4 2021.07.02 19
Projekt umowy doc 303,0 2021.07.02 25
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 66,0 2021.07.02 23
Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Wykaz pojazdów doc 175,0 2021.07.02 25
Wykaz osób doc 183,5 2021.07.02 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 39,4 2021.07.02 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,2 2021.07.12 24
Informacja z otwarcia ofert doc 47,5 2021.07.12 26

Pobierz wszystkie dokumenty