Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-28/21

"Usługa serwisowania tomografów komputerowych"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132,4 2021.07.02 36

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 66,1 2021.07.26 10
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) pdf 64,8 2021.08.03 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Warunków Zamówienia (po zmianie 3) pdf 744,1 2021.07.02 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ pdf 339,0 2021.07.29 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert pdf 269,1 2021.07.26 11

Pobierz wszystkie dokumenty