Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-305/21

"Konsultacje psychologa w ramach programu adaptacyjnego ADAPTER dla studentów AGH dla CSS- KC-zp.272-305/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 100,8 2021.07.02 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 68,0 2021.07.02 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
305 Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 34,0 2021.07.02 25
305 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,5 2021.07.02 23
305 wykaz osób doc 35,5 2021.07.02 23
305 wzór umowy docx 27,3 2021.07.02 24
305 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,5 2021.07.02 23
Wzór formularza oferty docx 25,5 2021.07.02 25
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.07.02 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 27,5 2021.07.12 14
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2021.07.12 16

Pobierz wszystkie dokumenty