Szczegóły ogłoszenia

KA-2/038/2021

"Projekt, budowa i integracja dydaktyczno-demonstracyjnej linii przemysłowej - Linia 4.0 zgodnie z zadaniem nr 17 (Linia 4.0) w ramach projektu REG - region uczący się nr POWR.03.05.00-00-ZR28/18"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 91,7 2021.07.01 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 404,3 2021.07.01 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 2749,4 2021.07.01 19
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty doc 158,0 2021.07.01 13
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 106,0 2021.07.01 15
Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy pdf 325,9 2021.07.01 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 283,7 2021.07.16 10
Informacja z otwarcia ofert doc 81,1 2021.07.16 9

Pobierz wszystkie dokumenty