Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-257/21

"Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane na AGH mikroskopy elektronowe firmy FEI: Nova Nano SEM 200 (D8090), Nova Nano SEM 450 (9921038), Inspect S (9921048), Tecnai G2 20 TWIN (D2125), Quanta 200 FEG (D8049), Tecnai F20 (D9921043), Quanta 3D 200i (9921055), Versa 3D FEG (9921056) - Kc-zp.272-257/21."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 95,4 2021.07.01 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 66,5 2021.07.01 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2021.07.01 22
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji doc 26,2 2021.07.01 20
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 25,2 2021.07.01 21
Wykaz zrealizowanych usług doc 25,1 2021.07.01 20
Wzór formularza oferty docx 25,4 2021.07.01 19
Wzór umowy - usługi doc 30,8 2021.07.01 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2021.07.09 13
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2021.07.09 13

Pobierz wszystkie dokumenty