Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-230/21

"załadunek, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z ich utylizacją, powstających w wyniku działalności prowadzonej przez jednostki AGH - KC-zp.272-230/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 94,7 2021.06.30 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 67,1 2021.06.30 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kalkulacja cenowa docx 21,2 2021.06.30 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 24,6 2021.06.30 28
Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 30,3 2021.06.30 31
Wzór formularza oferty - usługi docx 24,8 2021.06.30 32
Wzór umowy - usługi docx 27,1 2021.06.30 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,0 2021.07.08 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.07.13 19
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2021.07.13 17
Ogłoszenie zmian pdf 35,2 2021.07.07 27
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 21,7 2021.07.07 26

Pobierz wszystkie dokumenty