Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-312/21

"Remont nawierzchni przed pawilonami A-1, A-2 i A-4 na terenie AGH - KC-zp.272-312/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 312 pdf 104,9 2021.06.30 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona doc 74,9 2021.06.30 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 45,0 2021.06.30 39
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,0 2021.06.30 37
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 46,0 2021.06.30 42
Wzór formularza oferty doc 29,6 2021.06.30 36
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 65,5 2021.06.30 40
Wzór_umowy doc 252,0 2021.06.30 40
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 41,0 2021.06.30 38

Pobierz wszystkie dokumenty