Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.19.2021

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabierzów Bocheński"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,9 2021.06.30 112

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 34,6 2021.07.14 60
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 34,6 2021.07.22 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 241,8 2021.06.30 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 37927,3 2021.06.30 120
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 201,6 2021.06.30 79
Formularz oferty doc 233,5 2021.06.30 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 205,2 2021.06.30 79
Projekt umowy doc 441,0 2021.06.30 92
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 121,0 2021.06.30 106
Wykaz robót budowlanych doc 214,0 2021.06.30 85
Wykaz osób doc 220,5 2021.06.30 87
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 197,3 2021.06.30 80

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 196,1 2021.07.14 63
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) nr 2 doc 196,3 2021.07.22 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 198,5 2021.07.09 81
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 2 doc 197,1 2021.07.20 66
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 3 doc 198,4 2021.07.22 62

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty