Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-309/21

"zakup wraz z dostawą do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-309/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 88,6 2021.06.30 27

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania doc 36,5 2021.07.22 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,6 2021.06.30 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kalkulacja cenowa doc 300,5 2021.06.30 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2021.06.30 27
Wzór formularza oferty doc 27,8 2021.06.30 25
Wzór umowy - dostawy doc 33,6 2021.06.30 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1- Zmiany SWZ 1 doc 25,6 2021.07.21 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowa obowiązująca kalkulacja cenowa - załącznik nr 4A doc 308,0 2021.07.21 18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 pdf 34,9 2021.07.07 24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 33,9 2021.07.21 18
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 22,6 2021.07.07 22
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 22,8 2021.07.21 20

Pobierz wszystkie dokumenty