Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.20.2021

"Budowa skateparku i boiska do siatkówki plażowej wraz z komunikacją wewnętrzną i elementami małej architektury na działce nr 290/25, obr. 0001 Niepołomice, przy ul. Wałowej w Niepołomicach wg. Decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.570.2021.SN Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWiORB. "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zamówieniu pdf 113,4 2021.06.29 52

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zmianie ogloszenia pdf 47,3 2021.06.30 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,5 2021.06.29 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 39777,0 2021.06.29 56
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2021.06.29 36
Formularz oferty doc 59,0 2021.06.29 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,1 2021.06.29 33
Projekt umowy doc 191,0 2021.06.29 42
STWiORB pdf 1581,0 2021.06.29 42
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2021.06.29 38
Wykaz osób doc 42,5 2021.06.29 41
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2021.06.29 36

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) - I doc 21,7 2021.07.06 33

Pobierz wszystkie dokumenty