Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-314/21

"Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb wydziałów wraz z przebudową północnej klatki schodowej i modernizacją dwóch wind w bud. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-314/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 107,3 2021.06.29 79

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 35,3 2021.07.13 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 305,5 2021.06.29 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.06.29 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,5 2021.06.29 64
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.06.29 58
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.06.29 61
Wzór formularza oferty doc 28,0 2021.06.29 67
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2021.06.29 64
wzór umowy docx 81,5 2021.06.29 62
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2021.06.29 62

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 230,0 2021.07.13 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 160,0 2021.07.09 89
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 1302,5 2021.07.13 70
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 159,0 2021.07.14 58

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty