Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/40/2021

"Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 42,3 2021.06.24 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,6 2021.06.24 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 26,4 2021.07.14 34
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) docx 26,2 2021.07.15 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
HARMONOGRAM Ofertowy xls 56,5 2021.06.24 48
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2021.07.28 22
kosztorys_nakładczy-miesiąc-01 pdf 860,0 2021.06.24 44
kosztorys_nakładczy-miesiąc-02 pdf 928,0 2021.06.24 36
kosztorys_nakładczy-miesiąc-03 pdf 860,1 2021.06.24 38
kosztorys_nakładczy-miesiąc-04 pdf 835,2 2021.06.24 37
kosztorys_nakładczy-miesiąc-05 pdf 1291,5 2021.06.24 38
kosztorys_nakładczy-miesiąc-06 pdf 936,1 2021.06.24 37
kosztorys_nakładczy-miesiąc-07 pdf 835,5 2021.06.24 37
kosztorys_nakładczy-miesiąc-08 pdf 928,1 2021.06.24 36
kosztorys_nakładczy-miesiąc-09 pdf 930,2 2021.06.24 38
kosztorys_nakładczy-miesiąc-10 pdf 835,2 2021.06.24 39
kosztorys_nakładczy-miesiąc-11 pdf 1235,7 2021.06.24 39
kosztorys_nakładczy-miesiąc-12 pdf 860,3 2021.06.24 36
kosztorys_ofertowy-miesiąc-01_01 doc 215,0 2021.06.24 39
kosztorys_ofertowy-miesiąc-02_01 doc 221,0 2021.06.24 38
kosztorys_ofertowy-miesiąc-03_01 doc 252,5 2021.06.24 37
kosztorys_ofertowy-miesiąc-04_01 doc 197,5 2021.06.24 37
kosztorys_ofertowy-miesiąc-05_01 doc 245,5 2021.06.24 37
kosztorys_ofertowy-miesiąc-06_01 doc 209,5 2021.06.24 39
kosztorys_ofertowy-miesiąc-07_01 doc 196,5 2021.06.24 36
kosztorys_ofertowy-miesiąc-08_01 doc 224,5 2021.06.24 40
kosztorys_ofertowy-miesiąc-09_01 doc 228,0 2021.06.24 40
kosztorys_ofertowy-miesiąc-10_01 doc 320,5 2021.06.24 36
kosztorys_ofertowy-miesiąc-11_01 doc 261,0 2021.06.24 34
kosztorys_ofertowy-miesiąc-12_01 doc 205,0 2021.06.24 36
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 32,0 2021.07.07 28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 25,5 2021.07.14 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) docx 22,6 2021.07.07 28
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 (procedura uproszczon docx 22,5 2021.07.14 26
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) docx 28,0 2021.07.07 27
przedmiar-miesiąc-01_001 doc 346,0 2021.06.24 43
przedmiar-miesiąc-01_01 doc 346,0 2021.06.24 39
przedmiar-miesiąc-02_001 doc 361,0 2021.06.24 33
przedmiar-miesiąc-02_01 doc 361,0 2021.06.24 38
przedmiar-miesiąc-03_001 doc 339,5 2021.06.24 33
przedmiar-miesiąc-03_01 doc 339,5 2021.06.24 34
przedmiar-miesiąc-04_001 doc 302,5 2021.06.24 36
przedmiar-miesiąc-04_01 doc 302,5 2021.06.24 35
przedmiar-miesiąc-05_001 doc 435,0 2021.06.24 37
przedmiar-miesiąc-05_01 doc 435,0 2021.06.24 36
przedmiar-miesiąc-06_001 doc 343,5 2021.06.24 36
przedmiar-miesiąc-06_01 doc 343,5 2021.06.24 36
przedmiar-miesiąc-07_001 doc 314,0 2021.06.24 37
przedmiar-miesiąc-07_01 doc 314,0 2021.06.24 33
przedmiar-miesiąc-08_001 doc 358,5 2021.06.24 37
przedmiar-miesiąc-08_01 doc 358,5 2021.06.24 35
przedmiar-miesiąc-09_001 doc 375,5 2021.06.24 33
przedmiar-miesiąc-09_01 doc 375,5 2021.06.24 32
przedmiar-miesiąc-10_001 doc 314,0 2021.06.24 33
przedmiar-miesiąc-10_01 doc 314,0 2021.06.24 30
przedmiar-miesiąc-11_001 doc 456,5 2021.06.24 35
przedmiar-miesiąc-11_01 doc 456,5 2021.06.24 33
przedmiar-miesiąc-12_001 doc 338,0 2021.06.24 34
przedmiar-miesiąc-12_01 doc 338,0 2021.06.24 29
Wykaz urządzeń objętych obsługą serwisową dla poszczególnych układów docx 16,2 2021.06.24 43
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 27,4 2021.06.24 30
zał. nr 2 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 31,3 2021.06.24 30
zał. nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innych podmiotów docx 28,2 2021.06.24 29
zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy doc 25,5 2021.06.24 32
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz usług doc 49,5 2021.06.24 33
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz usług - modyfikacja z dnia 07.07.2021 r. doc 47,5 2021.07.07 27
zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób doc 101,0 2021.06.24 36
zał. nr 7 do SWZ - Wykaz usług na warunek doc 41,5 2021.06.24 34
zał. nr 8 do SWZ - Projekt umowy docx 28,7 2021.06.24 29
zał. nr 8 do SWZ - Projekt umowy - po modyfikacji z dnia 14.07.2021 r. docx 29,7 2021.07.14 16

Pobierz wszystkie dokumenty