Szczegóły ogłoszenia

ZP 271.6.2021

"Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej ulicy Wolności w Babienicy i ulicy Słonecznej w Mzykach"

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 51,2 2021.06.23 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 80,5 2021.06.23 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,6 2021.06.23 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2021.06.23 32
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 38,6 2021.06.23 33
wykaz osób doc 35,3 2021.06.23 34
Wykaz robót budowlanych doc 38,9 2021.06.23 32
Wzór oferty na roboty budowlane doc 42,5 2021.06.23 36
Wzór umowy doc 167,0 2021.06.23 33
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,3 2021.06.23 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
opis techniczny babienica pdf 215,7 2021.06.23 39
przedmiar pdf 39,3 2021.06.23 39
przedmiar ul. Słoneczna pdf 581,3 2021.06.23 40
rys nr 1 pdf 511,1 2021.06.23 36
rys nr 2 pdf 3131,1 2021.06.23 36
sst babienica pdf 988,7 2021.06.23 33

Pobierz wszystkie dokumenty