Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.16.2021

"Rozbudowa drogi gminnej 510168K w km 0+190 do km 0+380 w miejscowości Grojec, Gmina Oświęcim"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania