Szczegóły ogłoszenia

FER.271.10.2021

"Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Szerzyny"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 104,3 2021.06.22 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - winda doc 56,6 2021.06.22 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał 2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.06.22 28
zał 3 Wykaz robót budowlanych docx 19,8 2021.06.22 30
zał 4 formularz ofertowy doc 49,0 2021.06.22 29
zał 5 projekt umowy pdf 894,9 2021.06.22 33
zał 8 Specyfikacja techniczna - winda pdf 725,9 2021.06.22 30
zał.1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2021.06.22 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 20,6 2021.06.25 27
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 doc 17,9 2021.07.01 15
Powiadomienie o zmianach w SWZ 3 doc 18,1 2021.07.05 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 20,1 2021.06.25 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,3 2021.07.13 17
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2021.07.13 17
Ogłoszenie o zamówieniu zmiana 1 pdf 34,2 2021.06.25 32
Ogłoszenie o zamówieniu zmiana 2 pdf 34,7 2021.07.05 19
zał 6-7 Projekt_winda_UG zip 20655,1 2021.06.22 29
załacznik nr 9 przedmiar robót pdf 237,2 2021.06.25 32

Pobierz wszystkie dokumenty