Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-218/21

"Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do pok. 512 paw. C-1 dla CRI- KC-zp.272-218/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 114,6 2021.06.21 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 70,8 2021.06.21 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 245,6 2021.06.21 33
espd-request PDF pdf 80,0 2021.06.21 29
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 27,5 2021.07.19 15
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2021.07.19 15

Pobierz wszystkie dokumenty