Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-269/21

"Dostawa 1 szt. tabletu dla WEAIiIB"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 32,7 2021.06.18 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 64,4 2021.06.18 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2021.06.18 35
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,3 2021.06.18 37
Wzór formularza oferty doc 30,4 2021.06.18 36
Wzór umowy - dostawy doc 30,3 2021.06.18 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2021.06.18 39

Pobierz wszystkie dokumenty