Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-262/21

"dostawa wielokanałowego potencjostatu-galwanostatu do testowania baterii dla WEiP - KC-zp.272-262/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 114,8 2021.06.18 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 68,8 2021.06.18 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,5 2021.07.28 9
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,1 2021.06.18 48
Wzór formularza oferty doc 30,4 2021.06.18 49
Wzór umowy - dostawy doc 34,5 2021.06.18 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_CPUbm docx 4949,0 2021.06.18 49
espd-request xml 245,6 2021.06.18 50
espd-request PDF pdf 80,1 2021.06.18 50
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2021.07.16 18
Informacja z otwarcia ofert doc 23,0 2021.07.16 23

Pobierz wszystkie dokumenty