Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-161/21

"Budowa systemu wentylacji mechanicznej na parterze w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-161/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 161 pdf 101,3 2021.05.04 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 268,5 2021.05.04 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
161_Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 45,0 2021.05.04 16
161_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,0 2021.05.04 15
161_Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 45,5 2021.05.04 15
161_Wzor_umowy_na_roboty_budowlane (1) docx 85,2 2021.05.04 19
161_Wzór_formularza_oferty doc 53,0 2021.05.04 15
161_Wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,5 2021.05.04 13
161_Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,5 2021.05.04 16
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.05.04 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 35,4 2021.05.13 33

Pobierz wszystkie dokumenty