Szczegóły ogłoszenia

55/2021

"Dostawy sukcesywne środków dezynfekcyjnych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 50,1 2021.05.04 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 65,2 2021.05.04 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.05.04 6
Formularz cenowy xlsx 39,4 2021.05.04 19
Formularz oferty xlsx 15,1 2021.05.04 9
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,7 2021.05.04 7
projekt umowy docx 544,5 2021.05.04 15
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2021.05.04 6
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,5 2021.05.04 6

Pobierz wszystkie dokumenty