Szczegóły ogłoszenia

ZP/12/2021

"Centrum danych wraz z systemem kopii zapasowej umożliwiające obsługę warstwy lokalnej MSIM oraz obsługę środowiska IT Szpitala "

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 137,8 2021.05.04 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ -ZP-12-2021- MSIM doc 1437,5 2021.05.04 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia docx 906,2 2021.05.04 17
Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy docx 840,4 2021.05.04 5
Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 1063,0 2021.05.04 5
Załącznik nr 4-Projekt umowy doc 1007,0 2021.05.04 5
Załącznik nr 4a-Projekt umowy powierzenie doc 909,5 2021.05.04 5
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw docx 838,9 2021.05.04 6

Pobierz wszystkie dokumenty