Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-162/21

"przebudowa laboratorium Badań Materiłów i Procesów Wytwarzania wraz z remontem laboratorium nr 11Hb i 9 Ha w hali H-B3B4 - KC-zp.272-162/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
162 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 105,3 2021.04.30 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 298,5 2021.04.30 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
162_Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.04.30 17
162_Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 45,0 2021.04.30 15
162_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,0 2021.04.30 14
162_Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 45,5 2021.04.30 15
162_Wzor_umowy_Przebudowa lab. H-B3B4 doc 277,0 2021.04.30 28
162_Wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,5 2021.04.30 16
162_Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,5 2021.04.30 15
Wzór formularza oferty doc 30,6 2021.04.30 16

Pobierz wszystkie dokumenty