Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-15-2021

"Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E.Warmińskiego w Bydgoszczy"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania