Szczegóły ogłoszenia

NA/P/60/2021

"Organizacja serii szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 103,3 2021.04.30 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 102,0 2021.04.30 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2021.04.30 23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,3 2021.04.30 22
Szczegółowy opis zamówienia doc 23,3 2021.04.30 26
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 668,0 2021.04.30 24
Wykaz osób doc 21,2 2021.04.30 22
Wzór oferty na dostawy doc 72,8 2021.04.30 21
Wzór umowy doc 173,0 2021.04.30 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,6 2021.04.30 23

Pobierz wszystkie dokumenty