Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-146/21

"Dostawa serwera obliczeniowego GPU - KC-zp. 272-146/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 113,1 2021.04.30 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 72,0 2021.04.30 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2021.04.30 19
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,0 2021.04.30 17
Wzór formularza oferty docx 29,0 2021.04.30 16
Wzór umowy - dostawy docx 34,9 2021.04.30 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2021-OJS085-219788-pl pdf 63,8 2021.05.04 12
espd-request xml 135,7 2021.04.30 17
Ogłoszenie o sprostowaniu pdf 71,5 2021.05.05 5

Pobierz wszystkie dokumenty