Szczegóły ogłoszenia

ZP/7/2021

"Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 133,6 2021.04.30 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 52,3 2021.04.30 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 1 Wzór oferty xls 76,0 2021.04.30 16
załącznik nr 2 Jednolity europejski dokument zamówienia xml 123,9 2021.04.30 13
załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej doc 26,1 2021.04.30 12
załącznik nr 4 Projekt umowy doc 111,0 2021.04.30 13
załącznik nr 5 Oświadczenie o aktualności docx 29,8 2021.04.30 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 2 JEDZ xml 123,9 2021.04.30 13

Pobierz wszystkie dokumenty