Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-07/21

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 154,9 2021.04.30 155

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 52,0 2021.04.30 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.04.30 35
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2021.04.30 34
Wzór oferty na dostawy doc 26,8 2021.04.30 39
Wzór protokołu odbioru docx 16,7 2021.04.30 31
Wzór umowy na dostawy docx 31,7 2021.04.30 34
Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 25,3 2021.04.30 60

Pobierz wszystkie dokumenty