Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-142/21

"wykonanie i wsparcie techniczne strony www dla Wydziału Odlewnictwa AGH – KC-zp.272- 142/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamowieniu 142 pdf 92,9 2021.04.30 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 1288,4 2021.04.30 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 24,5 2021.04.30 27
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 25,4 2021.04.30 23
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,0 2021.04.30 19
Wykaz zrealizowanych usług- doc 34,5 2021.04.30 22
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,3 2021.04.30 23
Wzór umowy - usługi doc 89,5 2021.04.30 25
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (1) docx 23,8 2021.04.30 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 20,6 2021.04.30 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,2 2021.05.05 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian pdf 34,6 2021.05.07 6
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 21,6 2021.05.07 6

Pobierz wszystkie dokumenty