Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-143/21

"przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla 4 osób "Funkcjonalność i obsługa oprogramowania ProCAST" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-143/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamowieniu 143 pdf 97,3 2021.04.30 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 306,2 2021.04.30 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 279,5 2021.04.30 12
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 278,5 2021.04.30 12
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 272,5 2021.04.30 12
Wykaz zrealizowanych usług doc 270,0 2021.04.30 14
wykaz_osób doc 270,5 2021.04.30 14
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,4 2021.04.30 14
Wzór umowy - usługi docx 264,1 2021.04.30 12
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych docx 182,0 2021.04.30 12
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,8 2021.04.30 13

Pobierz wszystkie dokumenty