Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-130/21

"budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV relacji stacja nr 4558 - stacja nr 44089 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-130/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 107,2 2021.04.29 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 277,5 2021.04.29 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
130 Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.04.29 15
130 Wzor_umowy_budowa linii kablowej docx 85,1 2021.04.29 14
130 załacznik_nr_A_do_dokumentu_gwarancyjnego_linia_15kV doc 44,0 2021.04.29 14
130_Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 45,0 2021.04.29 14
130_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,0 2021.04.29 13
130_Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 45,5 2021.04.29 14
130_Wzór_formularza_oferty doc 53,5 2021.04.29 13
130_Wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,5 2021.04.29 15
130_Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,5 2021.04.29 14

Pobierz wszystkie dokumenty