Szczegóły ogłoszenia

KA-2/015/2021

"Adaptacja pawilonu przy ul. Szlak na Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PS-2"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu BZP pdf 90,9 2021.04.28 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 419,8 2021.04.28 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Projekt umowy doc 878,0 2021.04.28 31
Dokumentacja przetargowa zip 7528,8 2021.04.28 64
Formularz ofertowy docx 273,5 2021.04.28 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2021.04.28 16
Wykaz osób doc 36,0 2021.04.28 16
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2021.04.28 19
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2021.04.28 17

Pobierz wszystkie dokumenty