Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-121/21

"Dostawa powystawowych/używanych komputerów przenośnych dla WFiIS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,6 2021.04.27 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 61,9 2021.04.27 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,0 2021.04.27 14
Espd-request KC-zp.272-121-21 xml 138,0 2021.04.27 15
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 67,8 2021.04.27 17
Wzór formularza oferty doc 31,7 2021.04.27 16
Wzór umowy - dostawy doc 30,1 2021.04.27 15

Pobierz wszystkie dokumenty