Szczegóły ogłoszenia

CRZP/49/2021/AZP

"Remont elewacji budynku C Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP IV ( ściany C/E6, C/E7) "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00041401/01 pdf 82,6 2021.04.27 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 512,0 2021.04.27 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 303,5 2021.04.27 16
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2021.04.27 15
3_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2021.04.27 16
4_Wykaz osób doc 38,0 2021.04.27 13
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 274,0 2021.04.27 15
6_Dokumentacja techniczna rar 31156,7 2021.04.27 21
7_Wzór umowy DOC 155,0 2021.04.27 14
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2021.04.27 15

Pobierz wszystkie dokumenty