Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-137/21

"Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-137/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
137 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 103,8 2021.04.26 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 268,0 2021.04.26 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
137_Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 45,0 2021.04.26 30
137_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,0 2021.04.26 28
137_Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 45,5 2021.04.26 27
137_Wzor_umowy_na_roboty_budowlane docx 85,4 2021.04.26 30
137_Wzór_formularza_oferty doc 52,5 2021.04.26 31
137_Wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,5 2021.04.26 30
137_Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,5 2021.04.26 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.05.11 23
Informacja z otwarcia ofert doc 45,0 2021.05.11 13

Pobierz wszystkie dokumenty